Skip to main content

Akromegali Hastalığı, Belirtileri ve Tanıları

Akromegali Nedir?

Akromegali, büyüme hormonunun kontrolsüz ve aşırı üretilmesi sonucu ortaya çıka, yavaş gelişen ancak sonunda belirgin hale gelen klinik semptomları bulunan ve nadir görülen bir tıbbi durumdur.

Akromegali Nedenleri Nedir?

Genellikle hipofiz bezi içinde bulunan iyi huylu bir tümör (bir adenom) büyüme hormonunun aşırı üretilmesine neden olur. Vücutta aşırı büyüme hormonu bulunması sonucunda akromegali ortaya çıkar ve uzun zaman içinde yavaş gelişir.

Hipofiz bezi;

– Beynin alt kısmında bulunan,

– Yaklaşık olarak 0,5 gr ağırlığında,

– Çok küçük olmakla birlikte tüm vücudun çalışması ve metabolizmasını kontrol eden temel hormonların dengeli bir şekilde üretilmesini sağlayan bir merkezdir.

– Yani kendisi küçük, ama görevi inanılmaz büyük ve önemlidir.

– Vücuttaki tüm salgı bezlerinin kontrol merkezi konumunda olan hipofiz bezi, görevi açısından bir orkestra şefine benzetilir.

Akromegali Ne Sıklıkla Görülür?

Yavaş gelişen ancak sonunda belirgin hale gelen klinik semptomları bulunan akromegali, nadir görülen bir hastalıktır.

– insidans: 3-4/1.000.000

– prevelans: 40-70/1.000.000

Akromegali Semptomları Ve Belirtileri Nelerdir?

Akromegali ile ilişkilendirilen çok sayıda semptom vardır.

Bu semptomların çoğu, vücutta aşırı düzeyde büyüme hormonu bulunması ile doğrudan ilişkilidir. Bazı semptomların ise beyne yakın bölümlere baskı yapan hipofiz bezi tümöründen kaynaklanması muhtemeldir.

Akromegali ve büyüme hormonu

Akromegaliye Eşlik Eden Hastalıklar Ve Mortalite

Akromegali hastalarını ortalama yaşam süresi 10 yıla kadar kısalabilir ve bu kişilerde normal populasyona göre mortalite 2-3 kat fazladır.

Akromegali hastalarında mortalitenin nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanır;

– Kardiyak (%40-60) (kalp yetmezliği,koroner yetmezlik, ritm bozuklukları, hipertansiyon)

– Solunum (%6-25) (uyku apnesi sendromu)

– Malign tümörler(% 10-25) (özellikle kolon ve göğüs kanseri)

Akromegali Tanısı Nasıl Konur?

– Akromegali semptomları kademeli olarak geliştiği ve ilk başta belirgin olmadığı için akromegali tanısı genellikle gecikir.

– Semptomlar, yanlış yorumlanarak normal yaşlanma sürecine bağlanabilir ve bunun sonucunda da kişilere uzun yıllar boyunca tanı konulamaz hatta bazı vakalarda tanı konulmadan geçen süre 10 yılı bulur.

– Sizi her gün gören yakın kişiler ve siz bile bunları bir süre fark etmeyebilirsiniz.

– Gerçekten de, akromegali olabileceğinizi gösteren fiziksel değişiklikleri ilk fark eden kişiler sizi uzun süre görmemiş olan arkadaşlarınız veya ailenizden kişiler veya yeni bir sağlık uzmanı olabilir.

Akromegali İle Yaşamanın Zorlukları Nelerdir?

– Tanının ilk stresi, çok sayıda test yaptırmak, muhtemel bir ameliyat geçirmek zorunda kalmak, devamlı tedavi gerektirmesi, fiziksel sıkıntılarla baş etmek gibi pek çok zorlu yönü vardır.

– Akromegali nedeniyle yaşadığınız fiziksel veya başka değişiklikler, yorgunluk ve ağrı, kendilerini garip ve çevrelerindekinden farklı hissetmelerine neden olur.

– Doğru akromegali tanısı almak rahatlatıcı olsa da, sağlıksız geçen yılların ardından gelecekte kendilerini bekleyen şeyler konusunda stresli veya endişeli hissederler.

– Akromegali hastaları kendilerini zamanından önce yaşlanmış hissettiklerini, evden dışarı çıkmak istemediklerini, morallerinin bozuk olduğunu, yalnız veya soyutlanmış, kızgın ve utanmış hissettiklerini söylerler.

Daha detaylı bilgi için akromegali.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.